Anka Gold IQ Stage 3

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi.
Công thức độc quyền Geni-IQ126TM gồm DHA, Lutine tốt hơn cho trí não và thị giác
Khối lượng tịnh: 400g900g
Xem 360 độ