Anka Gold IQ Stage 4

Thực phẩm bổ sung dành cho trẻ từ 3-6 tuổi.
Công thức độc quyền Geni-IQ126TM gồm DHA, Lutine tốt hơn cho trí não và thị giác
Khối lượng tịnh: 400g900g
Xem 360 độ