Công Nghệ Truy Xuất Nguồn Gốc

Từ cánh đồng xanh Ireland đến hộp sữa Anka

Hãy truy xuất gốc sản phẩm Anka từ nguồn để kiểm chứng những thông tin
và số liệu thực của mỗi sản phẩm bạn đã chọn.

Nhập mã truy xuất nguồn gốc

Hệ thống quản lý thông tin Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu sữa được kiểm định và chứng nhận bởi Bureau Veritas với mã số: DNKFRC96230FH

Bureau Veritas là cơ quan kiểm định độc lập thứ 3, với hệ thống văn phòng tại 152 quốc gia trên toàn cầu, chịu trách nhiệm cấp các Chứng Nhận và Đánh Giá ở các lĩnh vực Chất Lượng, Sức Khỏe, An Toàn, Môi Trường và Trách Nhiệm Xã Hội.

Thu nhỏ Xem thêm
certify
1.843.315
Khách hàng đã truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Từ trang trại xanh Anka Ireland đến hộp sữa Anka

Bạn có biết làm thế nào để tạo nên hộp sữa dinh dưỡng dành cho con? Hãy cùng chúng tôi khám phá ở đây nhé.

Origin Green

Chiến dịch Origin Green như một cam kết mạnh mẽ đến thế giới - Ireland sẽ trở thành quốc gia tiên phong trong việc sản xuất nguồn nguyên liệu thực phẩm sạch và bền vững.